Böcker

OBS! Några anmärkningar finns efter listan!Visuellt/HTML [+/-]

There is a translation of some important words at the end ofthe list.

 

Böcker av P. G. Wodehouse på svenska, kronologiskt

Klicka på en bild för att få den förstorad!

1920:1  Piccadilly-Jim (Piccadilly Jim 1918), 274 s.
Fahlcrantz & C:o,
översättning Hanny Flygare,
[1937:8, 1941:3, 1965:2, 1976:2]

Trycktes också som följetong 1944 i tidningarna Halland, Hallänningen och Sydhalland  

 

1921:1  Rörliga pengar  (Uneasy Money 1917),
213 s.
Fahlcrantz & C:o,
översättning okänd.
[1938:4, 1941:4 ]

Trycktes också som följetong 1941 i Eksjö-Tidningen

 

1921:2  En flicka i trångmål  (A Damsel in Distress
1919), 245 s.
Lars Hökerbergs förlag,
översättning Ulla Rudebeck.
[1979:1]

 

1922:1  Vännen Archies missöden  (Indiscretions of
Archie 1921), 264 s.
Lars Hökerbergs förlag,
översättning Harald Johnsson.
[1922:1b]

 

1922:1b  Vännen Archies missöden  (Indiscretions of
Archie 1921), 264 s. Delupplaga av 1922:1
Schildts förlag, Finland.
[1922:1]

 

1922:2  Psmith som journalist (Psmith, Journalist
1915), 261 s.
Albert Bonniers förlag,
översättning (anges ej) Ernst G Lundquist.
[1939:3]

 

1923:1  Dick Underhills fästmö (Jill the Reckless
1921), 296 s.
Lars Hökerbergs förlag,
översättning Harald Johnsson.
I stort sett samma översättning trycktes också som
följetong i Stockholms-Tidningen 1922 med titeln Glada Jill
samt i Idun 1935-36 med titeln Det är inte lätt att vara fästmö.

 

1925:1  Den okända som han älskade (A Gentleman
of Leisure 1910), 232 s.
Lars Hökerbergs bokförlag,
översättning okänd.
[1925:1b, 2019:1]

 

1925:1b  Den okända som han älskade (A Gentleman
of Leisure 1910), 232 s. Delupplaga av 1925:1
Söderström & Co Förlagsaktiebolag, Finland
[1925:1, 2019:1]

 

 

1931:1  Lord Emsworths misstag  (Something Fresh
1915), 299 s.
Lars Hökerbergs bokförlag,
översättning Elsa Jonason.
[1931:1b, 1978:1]

 

1931:1b  Lord Emsworths misstag  (Something Fresh
1915), 299 s. Delupplaga av 1931:1
Holger Schildts förlagsaktiebolag, Finland
[1931:1, 1978:1]
(Bild tyvärr bara på titelsidan)

 

1931:2  Den oförliknelige Jeeves  (The Inimitable
Jeeves 1923), 272 s.
AB Skoglunds bokförlag,
översättning Kerstin Wimnell.
[1931:2b, 1957:2, 1960:2, 1986:1-1b]

 

1931:2b  Den oförliknelige Jeeves  (The Inimitable
Jeeves 1923), 272 s. Delupplaga av 1931:2
Söderström & Co Förlagsaktiebolag, Finland
[1931:2, 1957:2, 1960:2, 1986:1-1b]

 

 

1933:1-2   Billie och hennes friare  (The Girl on the
Boat 1922), 267 s. Första och andra upplagan.
C. E. Fritzes bokförlags AB,
översättning Kerstin Wimnell
omslag Hjertquist.
[1938:5, 1939:4, 1942:5, 1951:2]

 

1934:1-2   Hett om öronen  (Hot Water 1932), 303 s.
Första och andra upplagan.
C. E. Fritzes bokförlags AB,
översättning Stig Facht,
omslag Hjertquist.
[1936:4, 1941:5, 1943:3, 1951:3]

 

1934:3-5  Psmith ordnar saken  (Leave it to Psmith
1923), 297 s. Första – tredje upplagan.
Albert Bonniers förlag,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Birger Lundquist.
[1935:1-2, 1936:1, 1938:9, 1945:2, 1959:3-3b,
1978:3, 1984:3, 1989:3]

 

1935:1-2  Psmith ordnar saken  (Leave it to Psmith
1923), 297 s. Fjärde och femte upplagan.
Albert Bonniers förlag,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Birger Lundquist.
[1934:3-5, 1936:1, 1938:9, 1945:2, 1959:3-3b, 
1978:3, 1984:3, 1989:3]

 

1935:3-5  Blixt och dunder  (Summer Lightning 1929),
297 s. Första – tredje upplagan.
Albert Bonniers förlag,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Birger Lundquist.
[1936:2, 1940:2, 1959:5-5b, 1970:2, 1978:6, 1982:2,
1984:5, 1989:4]

Publicerades som följetong i GP 1973;  Hallandsposten 1974; i Blekinge Läns Tidning, Sölvesborgtidningen och i Växjöbladet1974; i Norra Skåne1983.

 

1935:6-7  Pengar till skänks  (Money for Nothing 1928),
334 s. Första och andra upplagan.
C. E. Fritzes bokförlags AB,
översättning Stig Facht,
omslag Hjertquist.
[1936:3, 1942:6, 1946:3-3b, 1975:9]
Annan översättning trycktes som följetong i GHT
okt 1928 - jan1929 under titeln: Pengar för ingenting

 

1935:8-10  Sam hos tidningskungen  (Sam the Sudden,1925),
332 s. Första – tredje upplagan.
C. E. Fritzes bokförlags AB,
översättning Stig Facht.
[1942:4, 1944:2,1975:10]

 

1936:1  Psmith ordnar saken  (Leave it to Psmith 1923),
295 s. Sjätte upplagan.
Albert Bonniers förlag,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Birger Lundquist.
[1934:3-5, 1935:1-2, 1938:9, 1945:2, 1959:3-3b,
1978:3, 1984:3, 1989:3]

 

1936:2  Blixt och dunder  (Summer Lightning 1929),
297 s. Fjärde upplagan,
Albert Bonniers förlag,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Birger Lundquist.
[1935:3-5, 1940:2, 1959:5-5b, 1970:2, 1978:6, 1982:2,
1984:5, 1989:4]  

Publicerades som följetong i GP 1973;  Hallandsposten 1974; i Blekinge Läns Tidning, Sölvesborgtidningen och i Växjöbladet1974; i Norra Skåne1983.

 

1936:3  Pengar till skänks  (Money for Nothing 1928),
334 s. Tredje upplagan.
C. E. Fritzes bokförlags AB,
översättning Stig Facht,
omslag Hjertquist.
[1935:6-7, 1942:6, 1946:3-3b, 1975:9]
Annan översättning trycktes som följetong i GHT
okt 1928 - jan1929 under titeln: Pengar för ingenting

 

1936:4  Hett om öronen  (Hot Water 1932), 303 s.
Tredje upplagan.
C. E. Fritzes bokförlags AB,
översättning Stig Facht,
omslag Hjertquist.
[1934:1-2, 1941:5, 1943:3, 1951:3]
 

1936:5-6  Fina papper  (Big Money 1931), 320 s.
Första och andra upplagan.
C. E. Fritzes bokförlags AB,
övers Stig Facht,
omslag Sjösvärd.
[1941:2, 1943:4] 

                     

1936:7  Kärlek i hönsgården  (Love Among the
Chickens 1906), 237 s.
En ny tryckning också 1938.
Saxon & Lindströms förlag,
översättning okänd.

 

1936:8-9  Tack, Jeeves!  (Thank You, Jeeves! 1934),
251 s. Första och andra upplagan.
Albert Bonniers förlag,
översättning Vilgot Hammarling.
[1952:2, 1959:8, 1978:5, 1984:8, 1989:8]

 

1936:10-14  Åska i luften  (Heavy Weather 1933),
281 s. Första – femte upplagan.
Albert Bonniers förlag,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Birger Lundquist.
[1940:3, 1959:7, 1984:7]

 

1937:1-2  En blyg ung man  (The Small Bachelor 1927),
306 s. Första och andra upplagan.
C. E. Fritzes bokförlags AB,
översättning Martin Loya,
omslag Birger Ohlsson.
[1941:6, 1943:2]

 

1937:3-5  Bill erövraren  (Bill the Conqueror 1924),
319 s. Första – tredje upplagan.
Albert Bonniers förlag,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Birger Lundquist.
[1965:3, 1968:3, 1978:4] Publicerades som följetong i GP 25/8 - 20/11 1979.

 

1937:6  I knipa  (The Pothunters 1902), 160s.
B. Wahlströms bokförlag, serien B. Wahlströms
ungdomsböcker nr 253,
översättning Emil Langlet,
omslag Birger Lundquist.
[1943:5]

                    

1937:7  Lagets kapten  (A Prefect’s Uncle 1903), 160 s. B. Wahlströms bokförlag, serien B. Wahlströms
ungdomsböcker nr 254,
översättning Emil Langlet,
omslag Birger Lundquist.
OBS! Priset 1:50 tryckt nere till höger. Saknas i 1943:6
[1943:6]

 

1937:8  Piccadilly-Jim  (Piccadilly Jim 1918), 256 s.
Andra, reviderade upplagan.
B. Wahlströms bokförlag, serien Blå Biblioteket,
översättning Hanny Flygare,
Omslag Birger Lundquist.
OBS förlagsnamnet nedtill på framsidan. Detta finns ej i
upplagan från 1941.
[1920:1, 1941:3, 1965:2, 1976:2]

Trycktes också som följetong 1944 i tidningarna Halland, Hallänningen och Sydhalland  

 

1937:9-11 Jeeves klarar skivan  (Carry on, Jeeves
1925), 253 s. Första – tredje upplagan.
Albert Bonniers förlag,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Birger Lundquist.
[1938:7-8, 1959:4-4b, 1966:2, 1978:2, 1982:1, 1984:4,
1989:5] Publicerades som följetong i GP 11/11 1978 - 24/1 1979; i Norra Skåne 21/2 - 6/5 1980; i Hallandsposten 27/5 - 22/11 1982; i Örebrokuriren 1982;

 

1938:1-3  Sommarpippi  (Summer Moonshine 1938),
304 s. Första – tredje upplagan.
Albert Bonniers förlag,
översättning Martin Loya,
omslag Birger Lundquist.
[1946:2]

 

1938:4  Rörliga pengar  (Uneasy Money 1917), 254 s.
Andra upplagan.
B. Wahlströms bokförlag, serien Röda Biblioteket,
översättning Emil Langlet,
omslag Birger Lundquist.
[1921:1, 1941:4]

Trycktes också som följetong 1941 i Eksjö-Tidningen

 

1938:5  Billie och hennes friare  (The Girl on the Boat
1922), 255 s. Tredje upplagan.
Saxon & Lindströms förlag,
översättning Kerstin Wimnell,
omslag Forsslund.
[1933:1-2, 1939:4, 1942:5, 1951:2]

 

1938:7-8  Jeeves klarar skivan  (Carry on, Jeeves
1925), 253s. Fjärde och femte upplagan.
Albert Bonniers förlag,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Birger Lundquist.
[1937:9-11, 1959:4-4b, 1966:2, 1978:2, 1982:1, 1984:4,
1989:5] Publicerades som följetong i GP 11/11 1978 - 24/1 1979; i Norra Skåne 21/2 - 6/5 1980; i Hallandsposten 27/5 - 22/11 1982; i Örebrokuriren 1982;

 

1938:9  Psmith ordnar saken  (Leave it to Psmith 1923),
296 s. Sjunde upplagan.
Bonniers,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Birger Lundquist.
[1934:3-5, 1935:1-2, 1936:1, 1945:2, 1959:3-3b,
1978:3,1984:3, 1989:3]

 

1939:1  Som det anstår en Wooster  (The Code of the
Woosters 1938), 266 s.
Albert Bonniers förlag,
sju tusenden samma år, åttonde tusendet 1940,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Moje (Mauritz Åslund),
[1955:2, 1964:4, 1966:3, 1989:7]  
Trycktes också som följetong i Vecko-Revyn 1939 med titeln
Tag fast tjuven!

 

1939:2  Den vita fjädern  (The White Feather 1907),
240 s.
Saxon & Lindströms förlag, serien Populära Romaner
(står bara på omslaget)  
översättning Axel Essén.

 

1939:3  Psmith som journalist (Psmith Journalist 1915),
199 s. Andra, reviderade upplagan.
Åhlén & Åkerlunds förlag/Albert Bonnier, serien Vårt Hems
Idealbibliotek,
översättning (anges ej) Ernst G Lundquist, bearbetad från 1922.
[1922:2]

 

1939:4  Billie och hennes friare  (The Girl on the Boat
1922), 263 s. Fjärde upplagan.
Bokförlaget Ardor,
översättning Kerstin Wimnell,
omslag Birger Ohlsson.
[1933:1-2, 1938:5, 1942:5, 1951:2]
På sid 3 står det tryckt tredje upplagan! Ardor har antagligen
till skillnad från Fritzes räknat 1933:1-2 som en upplaga.
OBS! Författarnamnet i vit text. Jfr 1942:5 och 1951:2.

 

1940:1 Farbror Fred i vårhumör  (Uncle Fred in the
Springtime 1939), 251 s.
Albert Bonniers förlag,
sju tusenden samma år,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Birger Lundquist.
[1952:3, 1959:9, 1984:9, 1989:6]

 

1940:2  Blixt och dunder  (Summer Lightning
1929), 297 s. Femte upplagan.
Albert Bonniers förlag, serien Spänning och humor,
översättning Vilgot Hammarling.
[1935:3-5, 1936:2, 1959:5-5b, 1970:2, 1978:6, 1982:2,
1984:5, 1989:4]  

Publicerades som följetong i GP 1973;  Hallandsposten 1974; i Blekinge Läns Tidning, Sölvesborgtidningen och i Växjöbladet1974; i Norra Skåne1983.

 

1940:3  Åska i luften  (Heavy Weather 1933), 281 s.
Sjätte upplagan.
Albert Bonniers förlag, serien Spänning och humor,
översättning Vilgot Hammarling.
[1936:10-14, 1959:7, 1984:7]

 

1941:1  Nära ögat  (The Luck of the Bodkins 1935),
331 s.
Albert Bonniers förlag,
fem tusenden samma år,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Birger Lundquist.
[1975:8, 1990:2]

 

1941:2  Fina papper  (Big Money 1931),  246 s. Tredje
upplagan.
A B Lindqvists förlag,
övers Stig Facht,
omslag: Sjösvärd.
[1936:5-6, 1943:4] 

 

1941:3  Piccadilly-Jim  (Piccadilly Jim 1918),
256 s. Tredje upplagan.  
B. Wahlströms bokförlag
översättning Hanny Flygare,
omslag Birger Lundquist.
OBS! Inget förlagsnamn på framsidan, författarnamnet
kursiverat på ryggen, ingen text
på baksidan, jfr 1937:8
[1920:1, 1937:8, 1965:2, 1976:2]

Trycktes också som följetong 1944 i tidningarna Halland, Hallänningen och Sydhalland  

 

1941:4  Rörliga pengar  (Uneasy Money 1917), 254 s.
Tredje upplagan.
B. Wahlströms bokförlag, serien Röda biblioteket,
översättning Emil Langlet,
omslag Birger Lundquist.
[1921:1, 1938:4]

Trycktes också som följetong 1941 i Eksjö-Tidningen

 

1941:5  Hett om öronen  (Hot Water 1932), 239 s.
Fjärde upplagan.
A B Lindqvists förlag,
översättning Stig Facht,
omslag Hjertquist.
[1934:1-2, 1936:4, 1943:3, 1951:3]

 

1941:6  En blyg ung man  (The Small Bachelor 1927),
245 s. Tredje upplagan.
A B Lindqvists förlag,
översättning Martin Loya,
omslag Birger Ohlsson.
[1937:1-2, 1943:2]

 

1941:7  Luft i luckan  (Mike 1909), 144 s.
B. Wahlströms bokförlag, serien B. Wahlströms
ungdomsböcker nr 329,
översättning (och bearbetning) Gösta Högelin.
[1947:2]

 

1942:1 Odågorna  (The Head of Kay´s 1905), 144 s.
B. Wahlströms bokförlag, serien B. Wahlströms
ungdomsböcker nr 343,
översättning Gösta Högelin,
omslag G?. L.  

 

1942:2 Pengar på banken  (Money in the Bank 1946,
Utgiven i US 1942, Se kuriosum 2), 352 s.
Albert Bonniers förlag,
fem tusenden samma år,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Birger Lundquist.
[1959:10, 1984:10, 1990:3]

 

1942:3 Ferm expedition  (Quick Service 1940), 211 s.
Albert Bonniers förlag,
fyra tusenden samma år,
övers, Birgitta Hammar,
omslag Birger Lundquist.
[1975:5] 

Publicerades som följetong i GP 1978; i Nordvästra Skånes Tidningar 1978, i Eslövs Tidning 1978; i Norra Skåne1981;

 

1942:4  Sam hos tidningskungen  (Sam the Sudden
1925), 267 s. Fjärde upplagan.
Lindqvists förlag,
översättning Stig Facht.
[1935:8-10, 1944:2, 1975:10]
(ej nedkortad jfr 1944:2)

 

1942:5  Billie och hennes friare  (The Girl on the Boat
1922), 221 s. Femte upplagan.
Bokförlaget Ardor,
översättning Kerstin Wimnell,
omslag Birger Ohlsson.
[1933:1-2, 1938:5, 1939:4, 1951:2]
På sid 3 står det tryckt fjärde upplagan! Ardor har antagligen
till skillnad från Fritzes räknat 1933:1-2 som en upplaga.

Omslag i 2 varianter. Se till höger!
Minst 2 tryckningar måste ha gjorts 1942. Troligen
är  den med vitt författarnamn tidigare och den med rött
namn senare.

 

 

1942:6  Pengar till skänks  (Money for Nothing 1928),
272 s. Fjärde upplagan.
Lindqvists förlag,
översättning Stig Facht,
omslag Hjertquist.
[1935:6-7, 1936:3, 1946:3-3b, 1975:9]
OBS! Inget förlagsnamn på framsidan.
(Annan översättning trycktes som följetong i GHT
okt 1928 - jan1929 under titeln: Pengar för ingenting)

 

1943:1  All Right, Jeeves!  (Right Ho, Jeeves 1934),
337 s.
Albert Bonniers förlag,
sju tusenden samma år,
översättning Birgitta Hammar.
[1975:2, 1957:2, 1986:1-1b]

 

1943:2  En blyg ung man  (The Small Bachelor 1927),
223 s. Fjärde upplagan.
A B Lindqvists förlag,
översättning Martin Loya
omslag Birger Ohlsson.
[1937:1-2, 1941:6]

 

1943:3  Hett om öronen  (Hot Water 1932), 239 s.
Femte upplagan.
A B Lindqvists förlag,
översättning Stig Facht,
omslag Hjertquist.
[1934:1-2, 1936:4, 1941:5, 1951:3]

 

1943:4  Fina papper  (Big Money 1931), 222 s. Fjärde
upplagan
A B Lindqvists förlag, i distribution
övers Stig Facht,
omslag: Sjösvärd.
[1936:5-6, 1941:2] 
Upplagan är lite nerkortad jfr 1936:5-6 och 1941:2

 

1943:5  I knipa  (The Pothunters 1902), 160 s. Andra
upplagan.
B. Wahlströms förlag, serien B. Wahlströms
ungdomsböcker nr 253,
översättning Emil Langlet,
omslag Birger Lundquist.
[1937:6]

 

1943:6  Lagets kapten  (A Prefect’s Uncle 1903), 160 s.
Andra upplagan. B. Wahlströms förlag, serien
Wahlströms ungdomsböcker nr 254,
översättning Emil Langlet,
omslag Birger Lundquist.
OBS! inget pris på framsidan. jfr 1937:7.
Klisterlapp med ordet Pojkbok
[1937:7]

 

1944:1 Guldklimpen  (The Little Nugget 1913), 314 s.
Albert Bonniers förlag,
sju tusenden samma år,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Birger Lundquist.
[1959:2, 1984:2]

 

1944:2  Sam hos tidningskungen  (Sam the Sudden 1925),
224 s. Femte upplagan.
A B Lindqvists förlag i distribution,
översättning Stig Facht.
[1935:8-10, 1942:4, 1975:10]
Upplagan är lite nedkortad jämfört med 1935:8-10 och 1942:4.

 

1945:1 Får jag föreställa mr Mulliner? (Meet Mr Mulliner
1927), 247 s.
Albert Bonniers förlag,
nio tusenden samma år,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Birger Lundquist.
[1975:6]

 

1945:2  Psmith ordnar saken  (Leave it to Psmith 1923),
375 s. Åttonde upplagan.
Albert Bonniers förlag, serien Spänning och humor,
översättning Vilgot Hammarling.
[1934:3-5, 1935:1-2, 1936:1, 1938:9, 1959:3-3b,
1978:3, 1984:3, 1989:3]

 

1946:1  Mr Mulliner har ordet  (Mr Mulliner Speaking
1929), 281 s.
Albert Bonniers förlag,
nio tusenden samma år,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Birger Lundquist.
[1959:6-6b, 1971:2, 1984:6]

 

1946:2  Sommarpippi  (Summer Moonshine 1938),
382 s. Fjärde upplagan. Albert Bonniers förlag,
Serien Spänning och humor,
översättning Martin Loya
[1938:1-3]
OBS Felstavning av författarens namn på framsidan!

 

1946:3  Pengar till skänks (Money for Nothing 1928),
224 s. Femte upplagan, något nedkortad.
A. B. Lindqvists förlag i distribution, serien
Folkbiblioteket nr 36 gröna serien,
översättning Stig Facht.
[1935:6-7, 1936:3, 1942:6, 1946:3b, 1975:9]
(Annan översättning trycktes som följetong i GHT
okt 1928 - jan1929 under titeln: Pengar för ingenting)

 

1946:3b  Pengar till skänks (Money for Nothing 1928),
224 s. Delupplaga av 1946:3
OY Tilgmann AB i distribution, Finland.
[1935:6-7, 1936:3, 1942:6, 1946:3,1975:9]
(Omslaget samma som 1946:3 utom att det inte finns
något förlag angivet på ryggen. )
(Annan översättning trycktes som följetong i GHT
okt 1928 - jan1929 under titeln: Pengar för ingenting)

 

1947:1  Bravo, Jeeves! (Joy in the Morning 1946),
295 s.
Albert Bonniers förlag,
Tio tusenden samma år,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Stig Södersten.

                     

1947:2  Luft i luckan  (Mike 1909), 138 s. Andra upplagan.
B. Wahlströms förlag, serien B. Wahlströms
ungdomsböcker nr 329,
översättning och bearbetning Gösta Högelin
[1941:7]

 

1948:1 Fullmåne  (Full Moon 1947), 279 s.
Albert Bonniers förlag,10 tusenden samma år,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Stig Södersten.
[1959:11, 1967:2, 1984:11, 1990:1]

 

1949:1 Vårkänslor  (Spring Fever 1948), 277 s.
Albert Bonniers förlag,
Tio tusenden samma år,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Birger Lundquist.
[1975:11] 

Publicerades som följetong i GP 1976;  i Norra Skåne1978; i Hallandsposten 1978; i Eskilstunakuriren 1978; i Strängnäs Tidning1978; i Trollhättans Tidning 1982 - 83;  i Lilla Edet-posten1982 - 83; i Falukuriren 1985 - 86; 

 

1950:1 Farbror Dynamit  (Uncle Dynamite 1948), 312 s.
Albert Bonniers förlag,
Åtta tusenden samma år,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Stig Södersten.
[1975:4] 

Publicerades som följetong i GP 1975; i Norra Skåne1976;

Nerkortad till "långnovell" i Allt i fickformat 1950 nr 8.

 

1950:2  Alla tiders Wodehouse, 533 s.
Albert Bonniers förlag,
antologi red. Georg Svensson.
Innehåll: 24 noveller och 3 essayer samt en
inledning av G. Svensson,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Olle Eksell.
[1984:1]

 

1951:1 Kaka söker maka  (The Mating Season 1949),
288 s.
Albert Bonniers förlag,
Elva tusenden samma år,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Olle Eksell.

 

1951:2  Billie och hennes friare  (The Girl on the Boat
1922), 190 s. Sjätte upplagan.
Bokförlaget Ardor,
översättning Kerstin Wimnell,
omslag. Birger Ohlsson
[1933:1-2, 1938:5, 1939:4, 1942:5]
På sid 3 står det tryckt femte upplagan! Ardor har antagligen
till skillnad från Fritzes räknat 1933:1-2 som en upplaga.
Författarnamnet i röd text. Jfr 1939:4 och 1942:5

 

1951:3  Hett om öronen  (Hot Water 1932), 270 s.
Sjätte upplagan.
C. E. Fritzes bokförlag AB,
översättning Stig Facht.
[1934:1-2, 1936:4, 1941:5, 1943:3]

 

 

1952:1  Kvällar med Mr Mulliner  (Mulliner Nights 1933),
239 s.
Albert Bonniers Förlag,
nio tusenden samma år,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Olle Eksell.

 

1952:2  Tack, Jeeves!  (Thank You, Jeeves! 1934),
208 s. Tredje upplagan.
Albert Bonniers förlag, Trumfserien,
översättning Vilgot Hammarling.
[1936:8-9, 1959:8, 1978:5, 1984:8, 1989:8]

 

1952:3  Farbror Fred i vårhumör  (Uncle Fred in the
Springtime 1939), 208 s. Andra upplagan.
Albert Bonniers förlag, Trumfserien,
översättning Birgitta Hammar.  
[1940:1, 1959:9, 1984:9, 1989:6]

 

1953:1 Svinhugg går igen  (Pigs Have Wings 1952),
269 s.
Albert Bonniers förlag,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Yngve Berg.
[1961:2, 1964:2, 1967:3]
Publicerades som följetong i Sydsvenska Dagbladet Snällposten 18/5 - 27/7 1955; i GP 19/12 1974 - 11/2 1975; i Skånska Dagbladet 28/7 - 15/10 1975; 

 

1954:1 Ring på Jeeves  (Ring for Jeeves 1953), 245 s.
Albert Bonniers förlag,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Stig Södersten.
[1962:2, 1964:3, 1968:2, 1990:4] Nerkortad till "långnovell" i Allt i fickformat 1954 nr 7.

 

1955:1 Jeeves och feodalandan (Jeeves and the
Feudal Spirit 1954), 247 s,
Albert Bonniers förlag,
översättning Birgitta Hammar
omslag Stig Södersten.
[1975:7]

 

1955:2  Som det anstår en Wooster  (The Code of the
Woosters 1938), 299 s. Andra upplagan.
Bonniers folkbibliotek,
förord Georg Svensson,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Bowen.
[1939:1, 1964:4, 1966:3, 1989:7]  
Trycktes också som följetong i Vecko-Revyn 1939 med titeln
Ta fast tjuven!

 

1956:1 Fransysk visit  (French Leave 1956), 239 s.
Albert Bonniers förlag,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Rolf Lagerson.

 

 

1957:1 Rävspel (Something Fishy 1957), 205 s.
Albert Bonniers förlag,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Rolf Lagerson.

 

 

1957:2  Den oumbärlige Jeeves, 406 s. Albert Bonniers förlag,
antologi red. Georg Svensson,
Innehåll: inledning av G. Svensson, 12 noveller (av 18)
ur Den oefterhärmlige Jeeves (The Inimitable Jeeves),
hela Förträffligt Jeeves (Very Good, Jeeves!),
1 novell ur All Right, Jeeves (Right Ho, Jeeves),
översättning Birgitta Hammar,
omslag Rolf Lagerson.
[1986:1-1b, 1931:2, 1943:1,1960:2, 1975:2]

 

1958:1 Skrattgas  (Laughing Gas 1956), 292 s. Bonniers,
översättning Birgitta Hammar
omslag Rolf Lagerson.

 

 

1959:1 Cocktaildags  (Cocktail Time 1958), 228 s.Bonniers,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Björn Berg.
[1969:2]

 

 

1959:2  Guldklimpen (The Little Nugget, 1913), 246 s.
Andra upplagan.
Bonniers, serien 10 av Wodehouses bästa,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Björn Berg.
[1944:1, 1984:2]

 

1959:3  Psmith ordnar saken (Leave it to Psmith 1923),
273 s. Nionde upplagan.
Bonniers, serien 10 av Wodehouses bästa,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Björn Berg.
[1934:3-5, 1935:1-2, 1936:1, 1938:9, 1945:2, 1959:3b,
1978:3, 1984:3, 1989:3]

 

1959:3b  Psmith ordnar saken (Leave it to Psmith 1923),
273 s. Delupplaga av 1959:3
Schildts förlag, Finland.

 

1959:4  Jeeves klarar skivan  (Carry on, Jeeves 1925),
255 s. Sjätte upplagan.
Bonniers, serien 10 av Wodehouses bästa,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Björn Berg.
[1937:9-11, 1938:7-8, 1959:4b, 1966:2, 1978:2, 1982:1,
1984:4, 1989:5] Publicerades som följetong i GP 11/11 1978 - 24/1 1979; i Norra Skåne 21/2 - 6/5 1980; i Hallandsposten 27/5 - 22/11 1982; i Örebrokuriren 1982;

 

1959:4b  Jeeves klarar skivan  (Carry on, Jeeves 1925),
255 s. Delupplaga av 1959:4
Schildts förlag, Finland.

 

1959:5  Blixt och dunder  (Summer Lightning 1929),
269 s. Sjätte upplagan.
Bonniers, serien 10 av Wodehouses bästa,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Björn Berg.
[1935:3-5, 1936:2, 1940:2, 1959:5b, 1970:2, 1978:6,
1982:2, 1984:5, 1989:4] 

Publicerades som följetong i GP 1973;  Hallandsposten 1974; i Blekinge Läns Tidning, Sölvesborgtidningen och i Växjöbladet1974; i Norra Skåne1983.

 

1959:5b  Blixt och dunder  (Summer Lightning 1929),
269 s. Delupplaga av 1959:5
Schildts förlag, Finland.

 

1959:6  Mr Mulliner har ordet  (Mr Mulliner Speaking
1929), 229 s. Andra upplagan.
Bonniers, serien 10 av Wodehouses bästa,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Björn Berg.
[1946:1, 1959:6b, 1971:2, 1984:6]

 

1959:6b  Mr Mulliner har ordet  (Mr Mulliner Speaking
1929), 229 s. Delupplaga av 1959:6
Schildts förlag, Finland.

 

1959:7  Åska i luften  (Heavy Weather 1933), 262 s.
Sjunde upplagan.
Bonniers, serien 10 av Wodehouses bästa,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Björn Berg.
[1936:10-14, 1940:3, 1984:7]

 

1959:8  Tack, Jeeves! (Thank You, Jeeves! 1934),
242 s. Fjärde upplagan.
Bonniers, serien 10 av Wodehouses bästa,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Björn Berg.
[1936:8-9, 1952:2, 1978:5, 1984:8, 1989:8]

 

1959:9  Farbror Fred på vårhumör  (Uncle Fred in
the Springtime 1939), 243 s. Tredje upplagan.
Bonniers, serien 10 av Wodehouses bästa,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Björn Berg. 
[1940:1, 1952:3, 1984:9, 1989:6]

 

1959:10  Pengar på banken  (Money in the Bank 1942),
352 s. Andra upplagan.
Bonniers, serien 10 av Wodehouses bästa,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Björn Berg.
[1942:2, 1984:10, 1990:3]

 

1959:11  Fullmåne  (Full Moon 1947), 251 s.
Andra upplagan.
Bonniers, serien 10 av Wodehouses bästa,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Björn Berg.
[1948:1, 1967:2, 1984:11, 1990:1]

 

1960:1  Sängfösare  (A Few Quick Ones 1959), 227 s.
Albert Bonniers förlag,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Björn Berg.

 

 

1960:2  Den oefterhärmlige Jeeves  (The Inimitable
Jeeves 1923),207 s.
Aldus/Bonniers, pocket Delfinserien nr D 25,
översättning Birgitta Hammar.
Omslag Mark Sylwan,
[1931:2, 1957:2, 1986:1-1b]

 

1961:1  När Jeeves är borta…  (Jeeves in the Offing
1960), 213 s.
Albert Bonniers förlag,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Björn Berg.

 

1961:2  Svinhugg går igen  (Pigs Have Wings 1952),
212 s. Andra upplagan.
Aldus/Bonniers, pocket Delfinserien nr D 46,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Mark Sylwan.
[1953:1, 1964:2, 1967:3]
Förlagslogotyp: oval, pris 3:50, jfr 1964:2 och 1967:3
Publicerades som följetong i Sydsvenska Dagbladet Snällposten 18/5 - 27/7 1955; i GP 19/12 1974 - 11/2 1975; i Skånska Dagbladet 28/7 - 15/10 1975; 

 

 

1962:1 Sköna juveler  (Ice in the Bedroom 1961),
251 s.
Albert Bonniers förlag,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Björn Berg.

 

1962:2  Ring på Jeeves  (Ring for Jeeves 1953), 183 s. 
Andra upplagan.
Aldus/Bonniers, pocket Delfinserien nr D 67,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Gösta Kriland.
[1954:1, 1964:3, 1968:2, 1990:4]  Nerkortad till "långnovell" i Allt i fickformat 1954 nr 7.
Förlagslogotyp: Oval. Pris 3:50, jfr 1964:3 och 1968:2

 

1963:1  Alltid till Er tjänst  (Service With a Smile 1962),
227 s.
Albert Bonniers förlag,
översättning Birgitta Hammar och Mons Mossner,
omslag Björn Berg.

 

1964:1 Upp med hakan, Jeeves  (Stiff Upper Lip, Jeeves
1963), 229 s.
Albert Bonniers förlag,
åtta tusenden samma år,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Björn Berg.

 

1964:2  Svinhugg går igen  (Pigs Have Wings 1952),
220 s. Tredje upplagan.
Aldus/Bonniers, pocket Delfinserien nr D 46,
andra Delfinupplagan,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Mark Sylwan.
[1953:1, 1961:2, 1967:3]
Förlagslogotyp: Oval, pris 4:50 Jfr 1961:2 och 1967:3
Publicerades som följetong i Sydsvenska Dagbladet Snällposten 18/5 - 27/7 1955; i GP 19/12 1974 - 11/2 1975; i Skånska Dagbladet 28/7 - 15/10 1975; 

 

 

1964:3 Ring på Jeeves  (Ring for Jeeves 1953), 191 s.
Tredje  upplagan.
Aldus/Bonniers, pocket Delfinserien nr D 67,
andra Delfinupplagan,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Gösta Kriland.
[1954:1, 1962:2, 1968:2, 1990:4]  Nerkortad till "långnovell" i Allt i fickformat 1954 nr 7.
Förlagslogotyp: Oval, inget pris jfr 1962:2 och 1968:2

 

1964:4  Som det anstår en Wooster  (The Code of the
Woosters 1938), 208s. Tredje upplagan.
Aldus/Bonniers, pocket Delfinserien nr D 109,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Martin Gavler.
[1939:1, 1955:2, 1966:3, 1989:7]
OBS! Priset 4:50 tryckt bredvid förlagslogotypen! Jfr 1966:3
Trycktes också som följetong i Vecko-Revyn 1939 med titeln
Ta fast tjuven!

 

1965:1  Infrusna tillgångar (Frozen Assets 1964), 240 s.
Albert Bonniers förlag,
översättning Birgitta Hammar
omslag Björn Berg.

 

 

1965:2  Piccadilly-Jim (Piccadilly Jim 1918), 254 s.
Fjärde upplagan.
B. Wahlströms Bokförlag, Wahlströms Elit-romaner
Röda Serien,
översättning Helge Åkerhielm
omslag Gobi (Margit Uppenberg).
[1920:1, 1937:8, 1941:3, 1976:2]

Trycktes också som följetong 1944 i tidningarna Halland, Hallänningen och Sydhalland (Tidigare översättning) 

 

1965:3  Bill erövraren  (Bill the Conqueror 1924), 239 s.
Fjärde upplagan.
Aldus/Bonniers, pocket Delfinserien nr D 184,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Per Åhlin
[1937:3-5, 1968:3, 1978:4] Publicerades som följetong i GP 25/8 - 20/11 1979.
Förlagslogotyp: Oval. Jfr 1968:3

 

1966:1  Galahad på Blandings  (Galahad at Blandings
1965), 217 s.
Albert Bonniers förlag,
översättning Birgitta Hammar
omslag Lasse Lindqvist.
[1974:2]

 

1966:2  Jeeves klarar skivan  (Carry on, Jeeves 1925),
230 s. Sjunde upplagan.
Aldus/Bonniers, pocket Delfinserien nr D 243,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Per Åhlin.
[1937:9-11, 1938:7-8, 1959:4-4b, 1978:2, 1982:1,
1984:4, 1989:5] Publicerades som följetong i GP 11/11 1978 - 24/1 1979; i Norra Skåne 21/2 - 6/5 1980; i Hallandsposten 27/5 - 22/11 1982; i Örebrokuriren 1982;

 

1966:3  Som det anstår en Wooster  (The Code of the
Woosters 1938), 208 s. Fjärde upplagan.
Aldus/Bonniers, pocket Delfinserien nr D 109,
andra Delfinupplagan,
översättning Birgitta Hammar,
Omslag Martin Gavler.
[1939:1, 1955:2, 1964:4, 1989:7]     
OBS! Inget pris vid förlagslogotypen! Jfr 1964:4
Trycktes också som följetong i Vecko-Revyn 1939 med titeln
Ta fast tjuven!

 

1967:1  Ett upp för Cuthbert   (The Clicking of Cuthbert
1922), 216 s.
Albert Bonniers förlag,
översättning Birgitta Hammar
omslag Lasse Lindqvist.
[1975:3, 1987:1, 1989:1, 2000:1, 2005:1, 1996:1]

 

1967:2  Fullmåne  (Full Moon 1947), 223 s. Tredje
upplagan.
Aldus/Bonniers, pocket Delfinserien nr D 265,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Martin Gavler.
[1948:1, 1959:11, 1984:11, 1990:1]

 

1967:3  Svinhugg går igen (Pigs Have Wings 1952),
220 s. Fjärde upplagan.
Aldus/Bonniers, pocket Delfinserien nr D 46,
tredje Delfinupplagan,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Mark Sylwan.
[1953:1, 1961:2, 1964:2]
Förlagslogotyp: Ankare, inget pris. Jfr 1961:2 och 1964:2
Publicerades som följetong i Sydsvenska Dagbladet Snällposten 18/5 - 27/7 1955; i GP 19/12 1974 - 11/2 1975; i Skånska Dagbladet 28/7 - 15/10 1975; 

 

 

1968:1  Sammelsurium  (Company for Henry 1967),
203 s. Albert Bonniers förlag,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Lasse Lindqvist.

 

 

1968:2  Ring på Jeeves (Ring for Jeeves 1953), 183 s
Fjärde upplagan.
Aldus/Bonniers, pocket Delfinserien nr D 67,
tredje Delfinupplagan,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Gösta Kriland.
[1954:1, 1962:2, 1964:3, 1990:4]  Nerkortad till "långnovell" i Allt i fickformat 1954 nr 7.
Förlagslogotyp: Ankare, jfr 1962:2 och 1964:3

 

1968:3  Bill erövraren  (Bill the Conqueror 1924),
240 s. Femte upplagan.
Aldus/Bonniers, pocket Delfinserien nr D 184,
andra Delfinupplagan,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Per Åhlin.
[1937:3-5, 1965:3, 1978:4] Publicerades som följetong i GP 25/8 - 20/11 1979.
Förlagslogotyp: Ankare, jfr 1965:3

 

1969:1  Brukar betjänter begå bankrån? (Do Butlers
Burgle Banks? 1968), 196 s.
Albert Bonniers förlag,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Osbert Lancaster.

 

1969:2  Cocktaildags  (Cocktail Time 1958), 209 s.
Andra upplagan.
Aldus/Bonniers, pocket Delfinserien nr D 324,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Martin Gavler.
[1959:1]

 

1970:1 En pelikan på Blandings  (A Pelican at Blandings
1969), 202 s.
Albert Bonniers förlag,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Osbert Lancaster.

 

1970:2  Blixt och dunder  (Summer Lightning 1929),
272 s. Sjunde upplagan.
Aldus/Bonniers, pocket Delfinserien nr D 357,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Martin Gavler.
[1935:3-5, 1936:2, 1940:2, 1959:5-5b, 1978:6, 1982:2,
1984:5, 1989:4] 

Publicerades som följetong i GP 1973;  Hallandsposten 1974; i Blekinge Läns Tidning, Sölvesborgtidningen och i Växjöbladet1974; i Norra Skåne1983.

 

1971:1  Flickan i blått (The Girl in Blue 1970), 200 s.
Bonniers,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Osbert Lancaster.

 

 

1971:2  Mr Mulliner har ordet  (Mr Mulliner Speaking
1929), 208 s. Tredje upplagan.
Aldus/Bonniers, pocket Delfinserien nr D 429,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Martin Gavler.
[1946:1, 1959:6-6b, 1984:6]

 

1972:1 Underbart, Jeeves! (Much Obliged, Jeeves
1971), 202 s.
ISBN 91-0-020091-3
Bonniers,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Martin Gavler.

 

1973:1 Smycken, tycken och Monty Bodkin (Pearls,
Girls and Monty Bodkin 1972), 215 s.
ISBN 91-0-038272-8
Bonniers,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Osbert Lancaster.

 

1974:1 Inbitna ungkarlar (Bachelors Anonymous
1973), 201 s.
ISBN 91-0-038973-0
Bonniers,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Osbert Lancaster.

 

1974:2  Galahad på Blandings  (Galahad at Blandings
1965), 220 s. Andra upplagan.
ISBN 91-0-039687-7
Bokförlaget Aldus, pocket, Delfinserien nr 498,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Anders Sten.
[1966:1]

 

1975:1 Fastrar är inga gentlemän (Aunts Aren’t
Gentlemen 1974), 196 s.
ISBN 91-0-040040-8
Bonniers,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Osbert Lancaster.

 

1975:2 All right, Jeeves! (Right Ho, Jeeves 1934),
224 s. Andra upplagan.
ISBN 91-0-040508-6         
Aldus, pocket
översättning Birgitta Hammar,
omslag Olle Frankzén.
[1943:1, 1957:2, 1986:1-1b]

 

1975:3  Ett upp för Cuthbert (The Clicking of Cuthbert
1922), 215 s. Andra upplagan.
ISBN 91-0-040510-8
Aldus, pocket
översättning Birgitta Hammar,
omslag Olle Frankzén.
[1967:1, 1987:1, 1989:1, 2000:1, 2005:1, 1996:1]

 

1975:4 Farbror Dynamit  (Uncle Dynamite 1948),
250 s. Andra upplagan.
ISBN 91-0-040512-4
Aldus, pocket,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Olle Frankzén.
[1950:1] 

Publicerades som följetong i GP 1975; i Norra Skåne1976;

Nerkortad till "långnovell" i Allt i fickformat 1950 nr 8.

 

1975:5  Ferm expedition (Quick Service 1940),
211 s. Andra upplagan.
ISBN 91-0-040514-0
Aldus, pocket,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Olle Frankzén.
[1942:3] 

Publicerades som följetong i GP 1978; i Nordvästra Skånes Tidningar 1978, i Eslövs Tidning 1978; i Norra Skåne1981;

 

 

1975:6  Får jag föreställa mr Mulliner?  (Meet Mr
Mulliner 1927), 245 s. Andra upplagan.
ISBN 91-0-040516-7         
Aldus, pocket,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Olle Frankzén.
[1945:1]

 

1975:7  Jeeves och feodalandan  (Jeeves and the
Feudal Spirit 1954), 247 s. Andra upplagan.
ISBN 91-0-040518-3
Aldus, pocket,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Olle Frankzén.
[1955:1]

 

1975:8  Nära ögat (The Luck of the Bodkins 1935),
279 s, Andra upplagan.
ISBN 91-0-040520-5
Aldus, pocket,                    
översättning Birgitta Hammar,
omslag Olle Frankzén.
[1941:1, 1990:2]

 

1975:9  Pengar till skänks (Money for Nothing 1928),
247 s. Sjätte upplagan.
ISBN 91-0-040522-1
Aldus, pocket,
översättning Stig Facht,
omslag Olle Frankzén.
[1935:6-7, 1936:3, 1942:6, 1946:3-3b]
(Annan översättning trycktes som följetong i GHT
okt 1928 - jan1929 under titeln: Pengar för ingenting)

 

1975:10  Sam hos tidningskungen (Sam the Sudden
1925), 242 s. Sjätte upplagan.
ISBN 91-0-040525-6
Aldus, pocket,
översättning Stig Facht,
omslag Olle Frankzén.
[1935:8-10, 1942:4, 1944:2]

 

1975:11  Vårkänslor  (Spring Fever 1948), 213 s. 
Andra upplagan.
ISBN 91-0-040527-2
Aldus, pocket,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Olle Frankzén.
[1949:1]

Publicerades som följetong i GP 1976;  i Norra Skåne1978; i Hallandsposten 1978; i Eskilstunakuriren 1978; i Strängnäs Tidning1978; i Trollhättans Tidning 1982 - 83;  i Lilla Edet-posten1982 - 83; i Falukuriren 1985 - 86; 

 

1976:1  Oss golfare emellan (The Heart of a Goof
1926), 231 s.
ISBN 91-0-040896-4
Bonniers,
översättning Birgitta Hammar.
omslag anonymt, utfört efter “Golf Without Tears”
1924 US.
[1989:2, 2003:1, 1996:1]

 

1976:2  Piccadilly-Jim (Piccadilly Jim 1918), 254 s.
Femte upplagan.
ISBN 91-32-30628-8
B. Wahlströms förlag,
översättning Helge Åkerhielm.
[1920:1, 1937:8, 1941:3, 1965:2]
På sid 4 står det tryckt "Andra upplagan"!

Trycktes också som följetong 1944 i tidningarna Halland, Hallänningen och Sydhalland (Tidigare översättning) 

 

1977:1  Lita på Bill (The Old Reliable 1951), 193 s.
ISBN 91-0-041724-6
Bonniers,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Frank Ford.

Omslaget finns också feltryckt, med enbart gul färg.

 

 

 

 

1978:1 Det våras på Blandings (Something Fresh 1915),
212 s. Andra upplagan (ny titel och översättning).
En ny tryckning också 1980.
ISBN 91-0-043548-1
Bonniers,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Fibben Hald.
[1931:1-1b]

 

1978:2  Jeeves klarar skivan (Carry on, Jeeves 1925),
230 s. Åttonde upplagan.
ISBN 91-0-043769-7
Bonniers, pocket,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Olle Frankzén.
[1937:9-11, 1938:7-8, 1959:4-4b, 1966:2, 1982:1,
1984:4, 1989:5] Publicerades som följetong i GP 11/11 1978 - 24/1 1979; i Norra Skåne 21/2 - 6/5 1980; i Hallandsposten 27/5 - 22/11 1982; i Örebrokuriren 1982;

 

1978:3  Psmith ordnar saken (Leave it to Psmith
1923), 272 s. Tionde upplagan.
ISBN 91-0-043771-9
Bonniers, pocket, 
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Olle Frankzén.
[1934:3-5, 1935:1-2, 1936:1, 1938:9, 1945:2,
1959:3-3b, 1984:3, 1989:3]

 

1978:4  Bill erövraren (Bill the Conqueror 1924),
239 s. Sjätte upplagan.
ISBN: 91-0-043773-5 Bonniers, pocket,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Olle Frankzén.
[1937:3-5, 1965:3, 1968:3]  Publicerades som följetong i GP 25/8 - 20/11 1979.

 

1978:5  Tack, Jeeves!(Thank You, Jeeves! 1934),
241 s. Femte upplagan.
ISBN 91-0-043775-1
Bonniers, pocket,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Olle Frankzén.
[1936:8-9, 1952:2, 1959:8, 1984:8, 1989:8]

 

1978:6  Blixt och dunder (Summer Lightning 1929),
263 s. Åttonde upplagan.
ISBN 91-0-043778-6
Bonniers, pocket,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Olle Frankzén.
[1935:3-5, 1936:2, 1940:2, 1959:5-5b, 1970:2,
1982:2, 1984:5, 1989:4]  

Publicerades som följetong i GP 1973;  Hallandsposten 1974; i Blekinge Läns Tidning, Sölvesborgtidningen och i Växjöbladet1974; i Norra Skåne1983.

 

1979:1  Flicka i fara (A Damsel in Distress 1919),
211 s. Andra upplagan (ny titel och översättning).
ISBN 91-0-043918-5
Bonniers,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Fibben Hald.
[1921:2]

 

1981:1 Wodehouse om Wodehouse (Over Seventy 1957
samt 4 essayer ur Performing Flea 1953), 280 s.
ISBN 91-0-045357-9
Bonniers,
Innhåller också en inledning och en essay:
Att översätta Wodehouse av G. Svensson,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Birgitta Emilsson.

 

1982:1  Jeeves klarar skivan (Carry on, Jeeves 1925),
255 s.  Nionde upplagan.
ISBN 91-0-075001-8
Bonniers,
översättning Vilgot Hammarling
omslag Björn Berg. (Obs! Röd text på omslaget, jfr 1959:5 som är blå)
[1937:9-11, 1938:7-8, 1959:4-4b, 1966:2, 1978:2,
1984:4, 1989:5] Publicerades som följetong i GP 11/11 1978 - 24/1 1979; i Norra Skåne 21/2 - 6/5 1980; i Hallandsposten 27/5 - 22/11 1982; i Örebrokuriren 1982;

 

1982:2  Blixt och dunder (Summer Lightning 1929),
263 s. Nionde upplagan.
ISBN 91-0-045688-8
Bonnier pocket,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Bo Berling
[1935:3-5, 1936:2, 1940:2, 1959:5-5b, 1970:2,
1978:6, 1984:5, 1989:4]  

Publicerades som följetong i GP 1973;  Hallandsposten 1974; i Blekinge Läns Tidning, Sölvesborgtidningen och i Växjöbladet1974; i Norra Skåne1983.

 

1984:1 Alla tiders Wodehouse 533 s. Andra upplagan.
ISBN 91-7458-696-3
Alba,
antologi red Georg Svensson.
Innehåll: 24 noveller och 3 essayer samt en inledning
av G. Svensson,  
översättning Birgitta Hammar,
omslag Olle Frankzén.
[1950:2]

 

1984:2  Guldklimpen (The Little Nugget 1913), 246 s.
Tredje upplagan.
ISBN 91-0-046400-7
Bonniers, serien 10 av Wodehouse bästa,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Björn Berg.
[1944:1, 1959:2]
Fel ISBN på omslaget: 91-0-46400-7

 

1984:3  Psmith ordnar saken (Leave it to Psmith
1923), 273 s. Elfte upplagan.
ISBN 91-0-046401-5
Bonniers, serien 10 av Wodehouse bästa,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Björn Berg.
[1934:3-5, 1935:1-2, 1936:1, 1938:9, 1945:2,
1959:3-3b, 1978:3, 1989:3]

 

1984:4  Jeeves klarar skivan (Carry On, Jeeves!
1925), 255 s. Tionde upplagan.
ISBN 91-0-046402-3
Bonniers, serien 10 av Wodehouse bästa,
översättning Vilgot Hammarling               
omslag Björn Berg.
[1937:9-11, 1938:7-8, 1959:4-4b, 1966:2, 1978:2,
1982:1, 1989:5] Publicerades som följetong i GP 11/11 1978 - 24/1 1979; i Norra Skåne 21/2 - 6/5 1980; i Hallandsposten 27/5 - 22/11 1982; i Örebrokuriren 1982;

 

1984:5  Blixt och dunder (Summer Lightning 1929),
269 s. Tionde upplagan.
ISBN 91-0-046403-1
Bonniers, serien 10 av Wodehouse bästa,
översättning Vilgot Hammarling
omslag Björn Berg.  
[1935:3-5, 1936:2, 1940:2, 1959:5-5b, 1970:2,
1978:6, 1982:2, 1989:4]  

Publicerades som följetong i GP 1973;  Hallandsposten 1974; i Blekinge Läns Tidning, Sölvesborgtidningen och i Växjöbladet1974; i Norra Skåne1983.

 

1984:6  Mr Mulliner har ordet (Mr Mulliner Speaking
1929), 229 s. Fjärde upplagan.
ISBN 91-0-046405-8
Bonniers, serien 10 av Wodehouse bästa,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Björn Berg.
[1946:1, 1959:6-6b, 1971:2]

 

1984:7  Åska i luften (Heavy Weather 1933),
262 s. Åttonde upplagan.
ISBN 91-0-046406-6
Bonniers, serien 10 av Wodehouse bästa,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Björn Berg.
[1936:10-14, 1940:3, 1959:7]
Fel ISBN inne i boken: 91-9-046406-6

 

1984:8  Tack, Jeeves! (Thank You, Jeeves! 1934),
243 s. Sjätte upplagan.
ISBN 91-0-046407-4
Bonniers, serien 10 av Wodehouse bästa,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Björn Berg.
[1936:8-9, 1952:2, 1959:8, 1978:5, 1989:8]

 

1984:9  Farbror Fred på vårhumör (Uncle Fred in
the Springtime 1939), 243 s. Tionde upplagan.
ISBN 91-0-046408-2
Bonniers,serien 10 av Wodehouse bästa,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Björn Berg.
[1940:1, 1952:3, 1959:9, 1989:6]

 

1984:10  Pengar på banken (Money in the Bank 1942),
260 s. Tredje upplagan.
ISBN 91-0-046409-0
Bonniers, serien 10 av Wodehouse bästa,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Björn Berg.
[1942:2, 1959:10, 1990:3]

 

1984:11  Fullmåne (Full Moon 1947), 251 s. Fjärde
upplagan.
ISBN 91-0-046410-4
Bonniers, serien 10 av Wodehouse bästa,
översättning Birgitta Hammar.
omslag Björn Berg.
[1948:1, 1959:11, 1967:2, 1990:1]

 

1986:1  Den oumbärlige Jeeves 1986, 406 s. Andra
upplagan. En ny tryckning också 1987.
ISBN 91-7458-758-7
Alba,
antologi red. Georg Svensson.
Innehåll: inledning av G. Svensson,
12 noveller (av 18) ur Den oefterhärmlige
Jeeves (The Inimitable Jeeves),
hela Förträffligt Jeeves(Very Good, Jeeves!),
1 novell ur All Right, Jeeves (Right Ho, Jeeves),
översättning Birgitta Hammar,
omslag Olle Frankzén.
[1957:2, 1931:2, 1943:1,1960:2, 1975:2, 1986:1b]
Fel ISBN inne i boken:7458-758-7

 

1986:1b  Den oumbärlige Jeeves 1986, 406 s.
Delupplaga av 1986:1
Schildts förlag, Finland

 

1987:1  Golfhistorier (The Clicking of Cuthbert 1922),
215 s. Tredje upplagan, ny titel. En tryckning även 1988.
ISBN 91-86100-08-4
Arena, översättning Birgitta Hammar,
omslag A. B. Frost.
[1967:1, 1975:3, 1989:1, 2000:1, 2005:1, 1996:1]
Fel ISBN i tryckningen 1987: 91-86100-08-6

 

1989:1  Golfhistorier (The Clicking of Cuthbert 1922),
215 s. Fjärde upplagan. Nya tryckningar 1990 och 1991,
1991: BB nederst på ryggen (alla med samma ISBN).
ISBN 91-87902-00-1
Barbara Books,
översättning Birgitta Hammar,
omslag A. B. Frost.
[1967:1, 1975:3, 1987:1, 2000:1, 2005:1, 1996:1]
OBS! Texten under bilden inte samma som på 2000:1

 

1989:2  Oss golfare emellan (The Heart of a Goof
1926), 237 s. Andra, reviderade upplagan. En ny
tryckning också 1992.
ISBN 91-87902-01-X
Barbara Books,
översättning Birgitta Hammar.
[1976:1, 2003:1, 1996:1]

 

1989:3  Psmith ordnar saken (Leave it to Psmith
1923), 271 s. Tolfte upplagan.
ISBN 91-7642-486-3
Månpocket,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Pia Forsberg
[1934:3-5, 1935:1-2, 1936:1, 1938:9, 1945:2,
1959:3-3b, 1978:3, 1984:3]

 

1989:4  Blixt och dunder (Summer Lightning 1929),
263 s. Elfte upplagan.
ISBN 91-7642-487-1
Månpocket,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Pia Forsberg
[1935:3-5, 1936:2, 1940:2, 1959:5-5b, 1970:2,
1978:6, 1982:2, 1984:5] 

Publicerades som följetong i GP 1973;  Hallandsposten 1974; i Blekinge Läns Tidning, Sölvesborgtidningen och i Växjöbladet1974; i Norra Skåne1983.

 

1989:5  Jeeves klarar skivan (Carry on, Jeeves 1925),
255 s. Elfte upplagan.
ISBN 91-7642-489-8
Månpocket,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Pia Forsberg.
[1937:9-11, 1938:7-8, 1959:4-4b, 1966:2, 1978:2,
1982:1, 1984:4] Publicerades som följetong i GP 11/11 1978 - 24/1 1979; i Norra Skåne 21/2 - 6/5 1980; i Hallandsposten 27/5 - 22/11 1982; i Örebrokuriren 1982;

 

1989:6  Farbror Fred på vårhumör (Uncle Fred in the
Springtime 1939), 249 s. Elfte upplagan.
ISBN 91-7642-490-1
Månpocket,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Pia Forsberg
[1940:1, 1952:3, 1959:9, 1984:9]

 

1989:7  Som det anstår en Wooster (The Code of the 
Woosters 1938), 207s. Femte upplagan.
ISBN 91-7642-492-8
Månpocket,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Pia Forsberg.
[1939:1, 1955:2, 1964:4, 1966:3]  
Trycktes också som följetong i Vecko-Revyn 1939 med titeln
Ta fast tjuven!

 

1989:8  Tack, Jeeves! (Thank You, Jeeves! 1934),
248 s. Sjunde upplagan.
ISBN 91-7642-493-6
Månpocket,
översättning Vilgot Hammarling,
omslag Pia Forsberg
[1936:8-9, 1952:2, 1959:8, 1978:5, 1984:8]

 

1990:1  Fullmåne (Full Moon 1947), 251s. Femteupplagan.
ISBN 91-7642-566-5
Månpocket,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Pia Forsberg
[1948:1, 1959:11, 1967:2, 1984:11]

 

1990:2  Nära ögat (The Luck of the Bodkins 1935),
279 s.  Tredje upplagan.
ISBN 91-7642-567-3
Månpocket,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Pia Forsberg
[1941:1, 1975:8]
 

 

1990:3  Pengar på banken (Money in the Bank 1942),
259 s. Fjärde upplagan.
ISBN 91-7642-568-1
Månpocket,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Pia Forsberg.
[1942:2, 1959:10, 1984:10]

 

1990:4  Ring på Jeeves (Ring for Jeeves 1953), 182 s.
Femte upplagan.
ISBN 91-7642-570-3
Månpocket,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Pia Forsberg.
[1954:1, 1962:2, 1964:3, 1968:2]  Nerkortad till "långnovell" i Allt i fickformat 1954 nr 7.

 

1991:1  Mera golf! (10 noveller ur The Golf Omnibus
1973), 237 s.
Tryckt i Tyskland. En ny tryckning i Sverige 1992.
ISBN 91-87902-03-6
Barbara Books, 
översättning Birgitta Hammar,
omslag Thomas Henry.
[1996:1]

 

1996:1  De bästa golfhistorierna (20 noveller ur
The Golf Omnibus 1973), 348 s.
ISBN 91-87902-07-9
Barbara Books,
Innehåller noveller från Golfhistorier, Oss golfare
emellan, Mera Golf samt några andra,
översättning Birgitta Hammar,
omslag Leslie Trasher. Grön fläck på ryggens golfboll.

Ny tryckning1997. Brun fläck på ryggens golfboll.

 

2000:1 Golfhistorier (The Clicking of Cuthbert 1922),
215 s. Femte upplagan. Ny tryckning också 2001.
ISBN 91-87902-00-1*
Barbara Books,
översättning Birgitta Hammar,
omslag A. B. Frost.
[1967:1, 1975:3, 1987:1, 1989:1, 2005:1, 1996:1]
* Samma ISBN som upplagan 1989:1 vilket är FEL enligt
Svensk bokförteckning och KB!
OBS! Texten under bilden inte densamma som 1989:1

 

2003:1  Oss golfare emellan (The Heart of a Goof 1926),
237 s. Tredje upplagan.
ISBN 91-87902-11-7
Barbara Books,
översättning Birgitta Hammar,
omslag A. B. Frost
[1976:1, 1989:2, 1996:1]

 

2005:1  Golfhistorier (The Clicking of Cuthbert 1922),
223 s. Sjätte upplagan.
ISBN 91-87902-12-5
Barbara Books,
pocket
översättning Birgitta Hammar,
omslag A. B. Frost.
[1967:1, 1975:3, 1987:1, 1989:1, 2000:1, 1996:1]

 

2010:1  Drönarhistorier (Young Men in Spats 1936),
195 s.
ISBN 978-91-86215-48-4
GML förlag (inte WodehouseSällskapet, se anmärkning nedan),
innehåller noveller hämtade från svenska tidskrifter,
red. Bengt Malmberg och Tomas Prenkert,
översättningar okända,
med illustrationer,
omslag Tecknar-Anders (Anders Andersö).

 

2011:1  Bland lorder och drönare, 299 s.
ISBN 978-91-86214-81-1
GML förlag (Inte WodehouseSällskapet, se anmärkning nedan),
antologi red. Bengt Malmberg och Tomas Prenkert,
innehåller 14 noveller från svenska tidskrifter
1926 - 1971,
översättningar Vilgot Hammarling, Birgitta Hammar
samt okända,
med illustrationer,
omslag Moje (Mauritz Åslund).

 

2013:1  Döden på Excelsior och andra berättelser 
inspirerade av Sir Arthur Conan Doyle´s historier om
Sherlock Holmes, 52 s.
Antologi sammanställd av och med översättningar
av Bengt Malmberg, med
redaktionell hjälp av Tomas Prenkert.
Tryckt av GML förlag, Inget ISBN-nummer
Intern utgåva för medlemmar i WodehouseSällskapet
och The Baskerville Hall Club of Sweden

 

2015:1 I sällskap med Wodehouse
Noveller av P. G. Wodehouse, 306 s.
ISBN 978-91-88173-22-5
WodehouseSällskapet/GML Förlag
antologi red. Tomas Prenkert
Innehåller 17 noveller/satirer översatta av
Jacob Bagge, Björn Bergström, Anthony Eyre, Bengt
Malmberg, Robert Palm, Tomas Prenkert och Sven Sahlin.
omslag David Low.

 

2019:1 Gentlemannatjuven  (The Gem Collector1909),
68 s. Tryckt av Digitaltrycknu. Inget ISBN-nummer.
Internutgåva för medlemmar i WodehouseSällskapet.
Översättning: Bengt Malmberg
Denna långnovell publicerades som följetong i Ainslee's Magazine,
och skrevs senare om och utökades väsentligt, till romanen
A Gentleman of Leisure.
[1925:1,1925:1b]

 

2021:1 Ukridge, samlade noveller
Noveller av P. G. Wodehouse, 425 s.
ISBN 978-91-88851-92-5
WodehouseSällskapet/GML Förlag
Antologi red. Björn Bergström.
Innehåller samtliga 19 noveller om Ukridge översatta av
Jacob Bagge, Björn Bergström, Charlotte Dahlberg, Karin och Gunnar Englund,
Sara Granath, Birgitta Hammar, John Pettersson, Tomas Prenkert,
Hans-Olov Öberg och Okänd.
Kommentarer av Tomas Prenkert.
Omslag T. D. Skidmore.

 

2022:1 Reggie Pepper Noveller
Antologi sammanställd av Bengt Malmberg, 131 s.
Tryckt av Digitaltrycknu. Inget ISBN-nummer.
Internutgåva för medlemmar i WodehouseSällskapet.
7 noveller översatta av Bengt Malmberg (en tillsammans med
Tomas Prenkert).

 

2023:1 Doctor Sally (Doctor Sally 1932)
Översättning: Bengt Malmberg,  73 s.
Tryckt av Digitaltrycknu. Inget ISBN-nummer.
Internutgåva för medlemmar i WodehouseSällskapet. 

 

 

Kuriosum 1: En ”falsk” Wodehouse:
P. C.  (OBS!) Wodehouse: Börsspel och kärlek
(original: Owen Johnson: Making Money 1915),
1929, 295 s.
2 upplagor samma år.
Albert Bonniers förlag, serien Världssuccéer,
översättning Signe von Vegesack.
OBS! Boken trycktes som följetong redan 1927 i SDS, med
samma titel, men med det korrekta författarnamnet Owen Johnsson.

 

 

Kuriosum 2: En bok som inte är svenska
men utgiven i Sverige: Money In The Bank, 1942, 300 s.
The Continental Book Company, Stockholm
serien Clipper Books,
omslag: Donald McKay.
Utkom lite tidigare samma år i USA, men först 1946
i Storbritannien. Utgavs senare i förlagets serie Zephyr Books.

 

 

 

 

Kuriosum 3: En bok som inte är svenska
men utgiven i Sverige: Joy in the Morning,1947, 255 s. The Continental Book Company, Stockholm serien Zephyr Books. Utkom 1946 i USA, 1947 i
Storbritannien.

 

 

 

 

Första, andra, tredje, fjärde, . . . :  First ,second, third, fourth, . . .
översättning: translation
okänd: unknown
följetong: serialized
delupplaga: separate edition (another publisher in Finland)
omslag: cover by
ny tryckning: new printing
Falsk: fake

 

Anmärkningar

De flesta bilderna och uppgifterna kommer från min egen samling men också från Bengt Malmberg, Sören Andersson och Svenska Litteratursällskapet i Finlands bibliotek. TACK!!

Det har förekommit att böckerna 2010:1 Drönarhistorier och 2011:1 Bland lorder och drönare funnits med i listor över av WodehouseSällskapet utgivna skrifter. Sällskapet avböjde att medverka i utgivningen av dessa två böcker, så de gavs ut på privat initiativ. Jfr 2013:1, 2015:1, 2019:1, 2021:1 och 2022:1 

Upptäcker du något fel så hör gärna av dig! Min mailadress: [email protected]. Jag rättar så snart jag kan.

Klicka här för information om min hantering av upplagor samt lite allmän information om listan.

Om du klickar på länken: recensioner.pdf så öppnas en ny flik med en lista över recensioner i svensk press av böcker av Wodehouse. Recensioner av böcker om Wodehouse finns under fliken LÄSVÄRT OM PLUM

Söker du uppgifter om en viss svensk boktitel så klicka på: alfabetiskt register.