Tips om läsvärda artiklar på svenska om Wodehouse

Biografier

Bengt Malmberg har gjort en mycket läsvärd översikt över olika biografier om Wodehouse. Artikeln är  uppdaterad november 2019. Denna öppnas i en ny flik om du klickar på wodehousebiografier-november-2019.pdf Om du klickar på recensioner-2.pdf så får du en lista över recensioner av böcker om Wodehouse i svenst press.

Om du klickar på artiklar-i-svensk-press-vid-plums-franfalle.pdf så får du en lista över artiklar i svensk press med anledning av Plums bortgång.

 

Artiklar om Wodehouse på svenska

Nedan följer ett urval som är gjort av Bengt Malmberg.

I Sverige har alltsedan 1920-talet, då genombrottet för Wodehouses historier skedde, ett stort antal artiklar skrivits om honom. De flesta av Bonniers chef  för utlandsavdelningen och senare vice VD Georg Svensson, som på 1930-talet aktivt såg till att Wodehouses böcker översattes och utgavs. Följande lista utgör endast ett litet urval av det hundratal vi spårat upp.

Arnborg, Beata

P G W: Seklets roligaste författare.  SvD 18 maj 1999

Asplund, Uno

Möt Mr Wodehouse. 90 år. 90 böcker.  Göteborg 1971

Bernadotte, Kerstin

80 men full i sjutton. Vecko-Journalen 1961:46

Björkman, Christina

Livat på Blandings. Om berättarstrukturen. C-uppsats Uppsala

Bolton, Guy

P G Wodehouse: De galna infallens mästare.  Det Bästa 1969:10

Combüchen, Sigrid

Plommonets anatomi  ur  Om en dag man vaknar 1995

Ericsson, Arne

P G Wodehouse, ett radiokåseri.   Julafton 1981 (Göran Bülov ref.)

Folket i Bild (anonym)

Mitt krig med Hitler av PGW, med anonym inledning. 1941:37

Heimersson, Staffan

Världens roligaste författare reste sig upp och gick! Hemmets Journal 1997:22 

Holmqvist, Ivo

Varför blev Wodehouse adlad så sent?  SvD  8 sept. 2002

Hayward, John

P G Wodehouse. Brev från London.   BLM  nov. 1939

J.K. (Signatur)

Världens främste humorist.   Svensk Damtidning 1938:40

Johansson, Eva

Hälsovådligt rolig engelsman.   Östgöta Corr.  9 juli 2001

Jungstedt, Torsten

Seglivade ”Plum” Wodehouse. Röster i Radio 1953:33

Jungstedt, Torsten

I hans värld fanns alltid en Jeeves. Julstämning 1982

Kristenson, Martin

Surpuppornas svurne fiende
http://stupidonyheter.wordpress.com/2013/10/20/surpuppornas-svurne-fiende/
Ursprungligen i Ordfront Magasin nr 5 1992

Lundberg, Erik

P G Wodehouse – författare  ur I förbifarten 1973

Malmberg, Carl-Johan

Nu jämförs han med Joyce.   SvD  18 mars 2007

Nicolson, Harold

Högförrädare eller politisk idiot?  OBS nr 2,  20 jan. 1945

Pettersson, Filip

PGW Humorns mästare.  Hufvudstadsbladet  16 febr. 1986

Roxman, Susanna

Det bizarra möter prydligheten.  Arbetet 16 januari 2000

Runnquist, Åke

Wodehouse skapade bilden av den svenska borgerligheten.  Expr. 21.2 1975

Svedjedal, Johan

Komikens grepp och gränser. Om Ukridgenovellerna 1979

Svedjedal, Johan

Wodehouse – till yrket eskapist.  SvD 17 okt. 1991

Svensson, Georg

Litteraturens lättviktare.   Bonniers Veckotidning  1928:31

Svensson, Georg

Tack Dr Wodehouse.   Vecko-Journalen 1939:30

Svensson, Georg

Farbror Fred susar förbi. Röster i Radio 1949:52

Svensson, Georg

P G Wodehouse – en presentation.  I Alla tiders Wodehouse  1950

Svensson, Georg

Nationalmonumentet P G Wodehouse.   Böckernas värld  1971:7

Svensson, Georg

Jeeves skapare ur tiden.    SvD  16 febr. 1975

Svensson, Georg

PG Wodehouse: Den siste Edwardianen.   SvD  17 jan. 1976

Svensson, Georg

Att översätta Wodehouse.  I Wodehouse om Wodehouse 1981

Troupp, Henry

Den dresserade loppan som blev odödlig.  Nya Argus  29 nov. 1981

Troupp, Henry

P.G.Wodehouse och jag.  Nya Argus  6 maj 1989

Vinde, Anne-Marie

Birgitta Hammar,  Svenskt översättarlexikon  2011

Åkerman, Nordal

Varför är Wodehouse rolig?    DN  9 maj 1976

 

 

WodehouseSällskapet Sverige bildades 1984 som Wodehouse Vänner. 1986 och 1988 gav man ut två nummer av Jeeves i vilka medlemmar bidrog med läsvärda artiklar. 1998 återupptogs utgivningen genom en årsskrift JEEVES där medlemmar bidrar men också där artiklar från bl.a. engelska Sällskapet publiceras. Här är ett urval hämtat från 1986 och framåt.

JEEVES, WodehouseSällskapets årsskrift – ett urval artiklar

Hammar, Birgitta

Wodehouse – ett kärt besvär.  1986

Appelkvist, Bengt

 Dronningen av Blandings – svart, av god bacontyp.  1986

Appelkvist, Bengt

På Blandings finns också en Gutenbergbibel. 1986

Crafoord, John

En ung mans klädsel – teori och praktik. 1988

Huldt, Johan

Dronningen av Blandings – av synnerligen god porktyp. 1988

Ring, Tony

Brassies and Niblics (Wodehouse´s Golf Stories). 1999

Westin, Bo

Birgitta Hammar och P G Wodehouse. 2000

Malmberg, Bengt

Hur stor är P G Wodehouse ?  2004

Bergström, Björn

Wodehouse samhällskritiker.  2005

Malmberg, Bengt

P G Wodehouse – Charlie Chaplin; en jämförelse.  2006

Skeppare, Åke

Dulwich College.  2007

Malmberg, Bengt

Den politiske Wodehouse.  2007

Malmberg, Bengt

Vilgot Hammarling – en biografi.  2008

Bülow, Göran

In Search of Blandings.  2009

Eyre, Anthony

Kriget är över – Ett möte i Paris.  2010

Eyre, Anthony

”The Unknown Years”.  2011

Bergström, Björn

Teatermannen PGW.  2011