Upplagor/tryckningar

Ibland anges det i böckerna vilken upplaga det är, ibland vilket "tusende" det är, ibland ingenting.

 

ISBN  [1] antogs som standard 1970 och föreskriver:

- Nytt ISBN-nummer ska tilldelas en ny upplaga, men inte en ny tryckning.

- Ny upplaga föreligger om det är ”större förändringar”. I ISBN anges flera exempel på kriterier som innebär att det föreligger en ny upplaga:

  • ny sättning,
  • ny bindning,
  • ändrat format,
  • större eller mindre omarbetning,
  • nytt nummer i serie,
  • nytt förlag.

- Ny tryckning (dvs ej ny upplaga och ej nytt ISBN) anses föreligga om det är småändringar som t.ex.:

  • rättelse av stavfel,
  • nytt tryckår, (OBS!)
  • nytt pris.

 

För böcker med  ISBN-nummer har jag följt principen att ett ISBN-nummer är en upplaga. Tryckningar som har samma ISBN är alltså en och samma upplaga även om de tryckts flera olika år.

För tidigare böcker, utan ISBN-nummer har jag följt följande principer:

- Om förlaget (eller Svensk Bokkatalog) har uppgett att det är en ny upplaga har jag följt detta för att undvika förvirring (fastän det ibland är så små skillnader att det egentligen är en ny tryckning enligt synsättet i ISBN).

OBS! Det förekommer felaktiga uppgifter om upplagenummer i några böcker där man bytt förlag mellan utgåvorna. Detta har jag angett vid resp bok.

- Om förlaget inte uppgett upplaga eller ISBN-nummer har jag ändå valt att följa principerna för ISBN. I en del böcker finns ”tusende” på titelsidan, men inga övriga skillnader mellan olika tusenden. Olika "tusenden" behandlar jag därför som olika tryckningar, inte som olika upplagor.

 

Källor:

Uppgifterna om böckerna liksom bilderna på framsidorna är huvudsakligen hämtade från min egen samling men också från samlingar hos Bengt Malmberg, Frans Prenkert och Sören Andersson TACK!!

I arbetet har jag också haft nytta av främst följande "sekundärkällor":

McIlvaine, Sherby & Heineman: P. G. Wodehouse: A Comprehensive Bibliography and Checklist, 1990.

Svensk Bokkatalog/Svensk bokförteckning.

Internet:

www.libris.kb.se,

www.antikvariat.net,

www.bokborsen.se.

 


[1] Information från http://www.kb.se/dokument/ISBN/ISBN%20INFO.pdf  29/7 2012.